Pe negândite:
-probabil că poezia utilizează limbajul cel mai apropiat de tăcerea copacilor de vreme ce poate exprima cel mai bine epifaniile.
-cum originile nu pot fi rescrise, prezentul nu poate arăta, deci, decât așa cum arată. asta înseamnă că posibilitățile ce se vor desface ca viitor sunt deja finite și selectate.
-ceea ce poate salva trecutul de la colapsul într-o posibilitate oribilă din viitor e iertarea.
-iertarea e singura acțiune umană ce nu are nevoie de justificare.

de Mario Barangea