Ierarhia celestă în viziunea minunatei Hildegrad von Bingen. Am nevoie deseori să mă reasigur că există un sens în Cosmos, în toată existența, de fapt, și să împrumut pentru asta din impetusul vizionar al altora.
Veți scuza dulcegăria, sunt sigur, dar mi-e imposibil să nu proclam banalități (în traducere – cu cât mai întemeiată viziunea, cu atât mai simplă apare în cuvinte). Așadar, un moment de răgaz cumpănit, ca la Aristotel, îmi aliniază bătăile inimii cu pulsația discretă a universului. E un sentiment de congruență; comunicabil prin muzică și la adăpost de logica formală.
.de Mario Barangea