Vederea (cunoașterea) întemeiată pe libertatea față de moarte nu înseamnă atât triumful vieții, cât sporirea șanselor de a irumpe în eternitate. Dar există ceva fundamental în ființa lumii, la o adâncime mai mare decât poate coborî gândul morții:
nașterea.
A gândi nașterea pare să fie ceva asemănător apropierii de substanța ultimă a lumii. A gândi nașterea, mai degrabă decât moartea, conferă intimității cu lumea un grad bine crescut de taină.
Gândul nașterii lasă ideilor de libertate și adevăr toată coerența lor, păstrând pentru sine ceva mult mai prețios:
lumina.
Iar lumina este esențială vederii – singurul lucru care ne interesează.

de Mario Barangea