Legătura neîntreruptă a momentelor, viața, fluxul continuu al prezentului – această stranie experiență a existenței, care devine mereu trecut, așadar trece granița în intermitență până când persoanele se transformă în evenimente iar întâmplările se preschimbă, difuze, într-un cald și cuprinzător nimic. Memoria este acest vast decor în grade diferite de neființă în care întruchipările mai semnificative plutesc până la deșirare.

de Mario Barangea