Poate învață ceva și ai noștri din impasul în care este nu doar Franța: reducerile de taxe și impozite nu rezolvă, în ultimă instanță, problemele: nici pe aceea a puterii de cumpărare, nici pe aceea reducerii sărăciei și polarizării sociale. Nu poate fi folosită drept calmant social.

Singura cale de a rezolva problemele este creșterea salariilor. Asta duce la nevoia creșterii ponderii muncii în PIB, respectiv la scăderea ponderii capitalului. Pacea socială costă. Nu vrei să-i plătești prețul cerut de realitate, pățești ca la Paris.