Fumătorii înrăiți sunt mânați ca de o groaznică turbare, pășind încolo și încoace și, asemenea unor câini de vânătoare, adulmecă tutunul, ca să tragă și să-și umple măruntaiele cu funingine. Poftesc mereu la acest lucru rău-mirositor și, dacă nu-l au, numai că nu se înăbușă și urlă ca lupii.

Nicolae Mavrocordat, 1709

via George Damian